W poszukiwaniu dobra wspólnego Polaków

„W poszukiwaniu dobra wspólnego Polaków”

Aula Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3.


Sobota, 21 września 2019 r.


9:00 Otwarcie konferencji: prezes Fundacji Piastowskiej Marek Szewczyk i inicjator Krzysztof Tuduj.
9:15 Dr hab. Andrzej Szymański, prof. Uniwersytetu Opolskiego - przywitanie Prelegentów i przedstawienie harmonogramu konferencji.

Sesja I

9:30 - 13:00, Prowadzący: mgr Jakub Krzysztonek

Dr Piotr Zamelski (Politechnika Opolska)
Dobro wspólne w świetle katolickiej nauki społecznej

Dr Wojciech Golonka (Instytut Uniwersytecki św. Piusa X w Paryżu)
Prawo naturalne jako podstawa dobra wspólnego obywateli

Dr hab. Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski)
Prześladowanie chrześcijan. Czy możemy mu się przeciwstawić?

przerwa kawowa

Ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski)
Uznanie prawdy warunkiem dobra wspólnego Polaków i Ukraińców

Dr Krzysztof Knyżewski (Nadbałtycki Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny European Association for Security)
Wpływ marksizmu kulturowego na sytuację społeczno-polityczną w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

dyskusja


Sesja II

14:15 - 16:15, Prowadzący: prof. UO dr hab. Andrzej Szymański

Dr Tomasz Michalczak (PWSZ Ciechanów)
Wytyczne Białej Księgi w sprawie przyszłości Europy do 2025 a wyzwania dla Polski w obliczu kryzysu demograficznego, migracyjnego i tożsamości narodowej

Dr Jerzy Serwacki (Uniwersytet Jagielloński)
Danina solidarnościowa - ile prawdy, ile mistyfikacji

Dr Piotr Musiewicz (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Czy naród polski potrzebuje ewangelizacji?

dyskusja


Niedziela 22 września 2019 r.


9:00 - Msza św. w kościele pw. św. Bernardyna z Sieny, ul. Bernardyńska 2.

Sesja III

10:15 - 12:30, Prowadzący: Prof. UWr dr hab. Tadeusz Marczak

Prof. KUL dr hab. Włodzimierz Osadczy (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Jeden naród ponad granicami - wyzwania przed Polakami na Kresach

Prof. UŁ dr hab. Marek Rosiak (Uniwersytet Łódzki)
Logiczno-metodologiczne uwagi o aksjologicznym zamęcie naszych czasów

przerwa kawowa

Dr inż. Andrzej Fąk (Łódź)
Przyszłość naszej waluty w oparciu o wybrane zagadnienia historii monetarnej niepodległej Polski

dyskusja

Sesja IV

13:45 - 15:30, Prowadzący: prof. UO dr hab. Andrzej Szymański

Mgr Andrzej Moroz (Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Potrafisz” - Lublin)
Harcerstwo jako szkoła służby Polsce – archaizm czy szansa?

Prof. UWr dr hab. Tadeusz Marczak (Uniwersytet Wrocławski)
Współczesne wyzwania geopolityczne stojące przed Polską

dyskusja

Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji: Krzysztof Tuduj.

mapa
A) Sala konferencyjna. Aula Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3 (wejście od strony Wawelu, od recepcji korytarzem w prawo).
B) Dom Św. Szymona, ul. Koletek 13a.
C) Kościół pw. Św. Bernardyna ze Sieny, ul. Bernardyńska 2.
D) Pub „Stajnia”, ul. Izaaka 7.

Kontakt do organizatorów:

Krzysztof Tuduj: 503 002 447
Andrzej Szymański: 605 059 018
Jakub Krzysztonek: 503 338 859
Piotr Matusz: 501 741 654

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!


Fundacja Piastowska Organizator:
Fundacja Piastowska, ul. Noakowskiego 10 lok. 12, 00-666 Warszawa


Phronesis Patronat:
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe „Phronesis”


Media Narodowe Konferencja będzie rejestrowana dla potrzeb transmisji internetowej.
Patronat medialny objęły Media Narodowe.
 
Kraków, 21-22 września 2019 r.