Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu.
Roman Dmowski

Relacja z konferencji naukowej
„W poszukiwaniu dobra wspólnego Polaków”

O nas

Fundacja Piastowska jest tworzona przez narodowców – Polaków i patriotów. Łączy nas przekonanie, że Polsce potrzebna jest nowa, autentycznie prawicowa siła, oparta na idei narodowej i wierze katolickiej. Konieczne jest pokonanie republiki Okrągłego Stołu na płaszczyźnie politycznej i społecznej.

Wierzymy, że Polskę trzeba zreformować zgodnie z myślą narodowo-katolicką. Polska potrzebuje:

  • suwerennej polityki zagranicznej, niepoddającej się dyktatowi mocarstw,
  • realizacji zasad katolickiej nauki społecznej w życiu społecznym,
  • sprzeciwu wobec Unii Europejskiej, marksizmu kulturowego i bezmyślnej globalizacji.

Co robimy, żeby przybliżyć realizację tych celów? Jako Fundacja Piastowska:

  • wspieramy działalność innych organizacji narodowych,
  • współpracujemy z narodowcami działającymi na polskiej scenie politycznej,
  • organizujemy i finansujemy inicjatywy patriotyczne.

Władze fundacji

Prezesem Fundacji Piastowskiej jest Marek Szewczyk. 

 

 

JEDNOŚĆ NARODU PONAD GRANICAMI

Jako narodowcy wierzymy w jedność całego Narodu Polskiego, ponad granicami. Jednym z najważniejszych celów Fundacji Piastowskiej jest osiągnięcie większej łączności między Polakami w kraju i Polonią na całym świecie.

Wiemy, że wielu Polaków z zagranicy chce aktywnie wspierać finansowo obóz narodowy i działające w kraju organizacje narodowe. 

Jako Fundacja Piastowska wychodzimy naprzeciw tej potrzebie i umożliwiamy dokonywanie w prosty sposób darowizn, które posłużą nam do finansowania działalności narodowców w Polsce.

Prosimy o Wasze wsparcie!

Numer konta:
PL 83 1020 1068 0000 1602 0319 1525

Przekaż darowiznę za pośrednictwem PayPal

KONTAKT