Zwiedzaj – Edukuj – Działaj

Fundacja Piastowska realizuje projekt “Zwiedzaj – Edukuj – Działaj” dzięki dofinansowaniu o wartości 167 000 zł (całkowita wartość zadania publicznego wynosi 167 000 zł) ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, który polega na organizacji w 2023 i 2024 r. czterech wydarzeń polegających na zwiedzaniu różnych miejsc Polski, które dadzą możliwość uczestnikom poznania spuścizny kulturowej i historycznej Polski oraz pozwoli na edukację wszystkich odbiorców zadania i zachęcenia ich do dalszego działania w ramach promocji piękna dziedzictwa kulturowej i historycznej Polski.